Başlık İçin Gerekli Belgeler

Başlık İçin Gerekli Belgeler Başlık Onaylamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Bilgiler

ADINIZ VE SOYADINIZ İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN
 • T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
 • Unvan kullanılması halinde, (Dr. Av. vb.) unvanı ispatlayıcı belge,
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
ŞİRKET UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN
 • Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
 • T.C. kanunlarına göre kurulmuş şirket tarafından, imzalı ve kaşeli,
 • Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Sicil Kaydı
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Vergi Levhası,
 • İmza Sirküsü,
 • Yetki Belgesi,
 • Unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeler.
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
KAMU KURUM VE KURULUŞ UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN
 • Kurum adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belge,
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
DERNEK VEYA STK UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN
 • STK adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
 • İlgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belge,
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
TESCİLLİ MARKA ADI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN
 • Marka sahibi olan kişinin veya yetkilinin T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
 • Marka sahipliğini ispatlayıcı belge,
 • Marka Sahibi Şirket İse
 • Ticaret Sicil Kaydı
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Vergi Levhası,
 • İmza Sirküsü,
 • Yetki Belgesi,
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
BAYİLİĞİ VEYA TEMSİLCİLİĞİ YAPILAN BİR FİRMA UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN
 • Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi
 • İlgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belge,
 • Ticaret Sicil Kaydı
 • Vergi Levhası
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • İmza Sirküsü,
 • Yetki Belgesi,
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)